ZARZĄD

ZWIĄZKU PODHALAN ODDZIAŁ OBIDZA

PREZES
STEFAN LIZOŃ
WICEPREZES
WŁADYSŁAW WÓJCIK
WICEPREZES
MAREK LIZOŃ
KAPELAN
KS. JAN GWÓŹDŹ

Zarząd

Prezes
Lizoń Stefan
Wiceprezesi
Władysław Wójcik, Marek Lizoń
Sekretarz
Grażyna Kozieńska
Skarbnik
Kazimiera Biel
Członkowie Zarządu
Krystyna Sajdak, Maria Łatka, Ryszard Biel
Chorąży
Marcin Biel, Grzegorz Zaczyk
Komisja Rewizyjna
Maksymilian Ruman (przewodniczący), Łukasz Biel (zastępca), Emilia Majerska (Sekretarz), Piotr Słowik oraz Władysława Kołodziej (członkowie)
Sąd koleżeński
Antoni Jasiński (przewodniczący), Mieczysław Słowik (zastępca), Kazimierz Pomietło, Maria Kozik, Maria Kurzawa (członkowie)
Delegaci na zjazd
Stefan Lizoń, Władysław Wójcik, Marcin Biel
Kapelan Oddziału
ks. Jan Gwóźdź