18 III 2023 – DELEGACJA W OBRONIE DOBREGO IMIENIA ŚW JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU