29 XII 2016 – WYBÓR NOWEGO PREZESA WŁADYSŁAWA WÓJCIKA